Друк

Публічний договір-оферта на надання інформаційно-консультаційних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) на підставі ст. 641 Цивільного Кодексу України між ТОВ «ФАСТФОРВАРД» що іменується в подальшому «Виконавець», та  Замовником (фізичною або юридичною особою), який прийняв дану публічну пропозицію (оферту) про укладення Договору на основі ст.642  Цивільного Кодексу України.

1.2. Відповідно до статтей 641 та 642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття фізичною або юридичною особою викладених нижчевказаних  умов Договору та оплати послуг за Договором, остання приймає дану пропозицію, або ж іншими словами провадить акцепт цієї оферти   і стає «Замовником».  Надалі виходячи з умов даного Договору Виконавець і Замовник спільно являються «Сторонами» цього Договору оферти.

1.3. Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги (далі - Послуги), зміст, об’єм, вартість та інші умови про надання яких опубліковані в мережі Інтернет за адресою https://www.mbastrategy.ua/, а порядок та строки надання та оплати яких вказано в цьому Договорі- оферті (далі - Договір). 

1.4. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України, акцептом цієї Оферти є передоплата замовлених послуг на умовах, зазначених у цій Оферті, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.5. Здійснюючи акцепт цієї Оферти в порядку, визначеному п. 1.4. цього Договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору.

1.6. Приймаючи дану Оферту, Замовник, тим самим, від свого імені та від імені будь-яких інших осіб, зацікавлених у визначених даним Договором послугах, погоджується також з тим, що реальні умови не обмежують його законних прав та свобод..

1.7. Текст цього Договору розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.mbastrategy.ua/agreement.html 

 

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є оплатне надання Замовнику консультаційних послуг у вигляді групових або індивідуальних занять.

2.2. Виконавець має право в будь-який момент змінювати дати надання послуг, час, їх вартість та умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов за інтернет-адресою https://www.mbastrategy.ua не менше ніж за один день до їх введення в дію.

2.3. У разі надання послуг у живому форматі  Виконавець зобов'язується Забезпечити для проведення таких послуг приміщення, що відповідаютиме санітарним і гігієнічним вимогам, а також оснащення, відповідне обов'язковим нормам і правилам, що сприяє якісному наданню послуг.

 

3. Відповідальність сторін

3.1. Виконавець не несе відповідальності за роботу третіх осіб, що задіяні при виконанні умов цього Договору, як наприклад, провайдерів інтернету, операторів телефонного зв'язку, платіжних систем, орендодавців і т. д.

3.2. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, що стало наслідком  дії, або бездіяльності третіх осіб. У разі якщо з якої-небудь причини Виконавець не надає послуги в домовлений із Замовником термін, відповідальність Виконавця обмежується виключно наданням відповідних послуг в нові терміни.

3.3. Виконавець не несе відповідальності за те, яким чином Замовник використовує отриману в ході надання послуг за цим Договором інформацію і результати її використання.

3.4. Сукупна відповідальність Виконавця за Договором, за будь-яким позовом або претензій щодо Договору або його виконання, обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за даним Договором

3.5. Виконавець зобов'язується в узгоджені Сторонами строки надавати послуги належним чином, відповідно до умов цього Договору.

3.6. Замовник зобов'язується підпорядковуватись правилам внутрішнього розпорядку роботи Виконавця.

3.7. Замовник зобов'язується надавати Виконавцеві всі відомості і дані, необхідні для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

3.8. Виконавець зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію і дані, надані Замовником у зв'язку з виконанням цього Договору.

3.9. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

3.10. Всі суперечки і розбіжності між Сторонами вирішуються шляхом переговорів Сторін. Питання, що не підлягають врегулюванню шляхом переговорів  підлягають вирішенню у порядку відповідно до чинного законодавства України. Претензійний порядок при вирішенні спорів є обов'язковим. Термін розгляду претензії 15 робочих днів з моменту її отримання Виконавцем.

 

4. Вартість послуг, порядок розрахунків та інші умови

4.1. Вартість послуг Виконавця, найменування курсів і можливі способи оплати, публікуються на сайті https://www.mbastrategy.ua/ . 

4.2. Оплата послуг за цим Договором здійснюється на основі стовідсоткової передоплати і в порядку, що встановлюється цим Договором. Оплата може бути здійснена Замовником частинами за умови додаткового погодження порядку проведення платежів з Виконавцем. У разі часткової оплати про це укладається додаткова угода між Виконавцем і Замовником.

4.3. Виконавець не може змінювати вартість оплачених послуг для конкретного Замовника в разі, якщо той вже прийняв умови Виконавця і здійснив оплату послуг у встановленому цим Договором порядку.

4.4. Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Виконавця.

4.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

4.6. Сторони домовились про те, що оплата від Замовника буде здійснюватись виключно в безготівковій формі на рахунок Виконавця.

4.7. Залежно від способу платежу, обраного Замовником, може застосовуватися додатково оплата комісій та інших зборів та платежів. Вибираючи такі способи платежу, Замовник погоджується з передбаченими додатковими оплатами комісій та інших зборів та платежів.
4.8. Послуги надаються в повному обсязі за умови їх повної оплати Замовником.

4.9. Виконавець залишає за собою право у відмові від надання послуг у разі ненадходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше трьох днів до встановленої Сторонами дати надання послуг. 

4.10. Виконавець має право припинити надання послуги Замовникові при порушенні одного або декількох положень цього Договору або в разі, якщо Виконавець вважатиме дії Замовника є  шахрайськими або спрямованими на псування сервісу Виконавця, підрив репутації Виконавця або його бренду і т.п. грошові кошти, сплачені Замовником за надання доступу в даному випадку поверненню не підлягають.

4.11. Замовник не має права передавати, знижувати ціну, продавати, передавати в користування і т.п. отримані від Виконавця послуги, або їх результат/продукт  іншим особам без письмової згоди Виконавця.

 

5. Умови проведення та перенесення занять

5.1. Замовник має право перенести індивідуальне заняття на інший час, але  в термін не пізніше, ніж за 1 день до початку надання послуги, при цьому Замовник зобов'язаний не менш ніж за 24 години до початку надання послуг за Договорм попередити про це Виконавця за допомогою телефонного дзвінка. В цьому випадку послуга вважається перенесеною і проводиться в інший час.

5.2. Послуги, які не відбулися з вини Виконавця, переносяться без їх втрати на інший, зручний для Замовника час.

5.3. Виконавець має право перенести надання Послуги на інший час, якщо кількість учасників групи навчання складе менше 2-х осіб.

 

6. Політика повернення суми

6.1.   Замовник може претендувати на повернення грошей за невикористані послуги впродовж 7 робочих днів з моменту подання письмової аргументованої заяви про це  в наступних випадках:

-Термін оплати послуги - до моменту надання послуги, під час надання послуг.

-Термін подачі заяви  про повернення коштів відповідає часу  надання послуг за Договором -  до моменту спливу  6 (шести) місяців з моменту оплати послуг.

-При будь-якому поверненні вираховується 10% від вартості послуги (податок і сервісний збір). Сума, що залишилася до  повернення відповідає термінам отримання  такої заяви Виконавцем: 


1 місяць

1-2 тижня

90%

3-4 тижня

80%

2 місяці

60%

3 місяці

50%

4 місяці

40%

5 місяців

35%

6 місяців

30%

6.2. Повернення невикористаних грошових коштів не здійснюються при отриманні Виконавцем  заяви від  Замовника у строки, що перевищують  6 (шість) і більше місяців з моменту оплати послуги.

6.3. У разі оплати і відмови від надання послуг  Виконавця до моменту початку їх надання, Замовник повинен повідомити Виконавця в письмовій формі не пізніше, ніж за 3 робочих дні до домовленої Сторонами дати початку надання послуг. Сторони домовились про те, що у разі якщо відмова надійде менш ніж за 3 робочі дні, то Виконавець має право утримати із  Замовника 15% від суми внесених коштів за послуги за Договором. 

6.4. Сторони домовились про те, що пакетні придбання послуг не підлягають поверненню грошових коштів, у зв’язку з тим, що під пакетними пропозиціями Виконавця мається на увазі можливість придбати Замовником обрані послуги у Виконавця за акційною – зниженою від звичайної ціною послуг. Після придбання таких послуг – послуга вважається наданою і повернення її вартості надання не провадиться.

 

7. Термін дії Договору та порядок його розірвання

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його акцепту Замовником  і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань. Датою акцепту є дата оплати Замовником послуг Виконавця.

7.2. Терміном закінчення дії цього Договору вважається виконання Сторонами всіх своїх зобов'язань в повному обсязі, згідно з цим Договором. У разі дострокового розірвання даного Договору Сторони зобов'язані попередньо, в 3-денний термін до моменту розірвання, письмово попередити про це один одного.

7.3.Акцептуючи даний Договір Замовник висловлює свою згоду на обробку особистих даних з використанням засобів автоматизації та без використання засобів автоматизації, передачу третім особам, зберігання і знищення його персональних даних відповідно до EU GDPR 2018. Сторони домовилися вважати згодою Замовника та його представників за цим Договором на бробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; адреси електронної пошти (е-mail), номеру телефону, а також іншої інформації, отриманої Виконавцем від Замовника. Персональні дані Замовника та його представників використовуються тільки для цілей належного виконання цього договору. 

7.4. Приймаючи умови цього Договору, Замовник та його представники дають свою згоду на отримання інформації на їх електронні пошти і в месенджери (WhatsApp, Viber, Telegram і інші) про всі заходи Виконавця, умови їх проведення, фінансові умови, нові пропозиції та послуги та іншу інформацію. При цьому, Замовник та його представники мають право в будь-який момент відмовитися від данної розсилки, повідомивши про це Виконавця, надіславши листа за адресою: sm@mbastrategy.ua. В цьому випадку відповідальність за неотримання інформації покладається на Замовника та його представників.

 

8. Реквізити

Виконавець

ТОВ «ФАСТФОРВАРД»

Код ЄДРПОУ 37566464

IBAN   UA 753808050000000026008326234 

В АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ 

МФО 380805

Місцезнаходження: Україна, 04212, м. Київ,

вул. Зої Гайдай, буд. 9-А, квартира 59,

Фактична адреса та адреса для листування:

Україна, 01030 м. Київ, вул. Богдана

Хмельницького, буд. 32, офіс 3